Stříbrný partner
Matějíček Jan

Ceny

od 1800 Kč/hod

O mně

Poskytuji komplexní právní podporu a služby ve všech významných oblastech práva.

Co umím?

provádím sepis smluv, přípravu právních rozborů a právní poradenství v oblastech:

 • občanské právo – právní poradenství při vymáhání pohledávek, řešení podílového spoluvlastnictví, bezdůvodné obohacení, plné moci, sepis všech smluvních typů (např. kupní, darovací, nájemní, podnájemní, darovací smlouvy, převody nemovitostí, věcná břemena, atd.),
 • bytové právo – poradenství a sepis nájemních a podnájemních smluv, výpovědí z nájmu bytu,
 • právo nebytových prostor – poradenství a sepis nájemních a podnájemních smluv, výpovědí z nájmu,
 • pracovní právo – sepis prac.smluv, výpovědí, dohod o skončení prac.poměru, poradenství v oblasti pracovního práva,
 • rodinné právo – poskytování poradenství v rodinně právních vztazích, sepis všech dokumentů a smluv (včetně podání k soudu) souvisejících s oblastí rodinného práva, problematika majetkoprávní související s rodinným právem,
 • obchodní právo – založení s.r.o., a.s., k.s., v.o.s., podání rejstříkovému soudu, změny v těchto obchodních společnostech, právo nekalé soutěže, smlouvy z oblasti obchodního práva (smlouvy o dílo, kupní smlouvy, atd.),
 • fúze a akvizice, včetně poskytnutí určité formy obchodního vyjednávání a vyřešení veškerých právních, správních, účetních a daňových aspektů fúze – (aktivně jsme se podíleli již na několika fúzích a akvizicích v celé Evropě – prodej českých společností do zahraničí a naopak nákup zahraničních společností českou společností),
 • internetové právo – problematika doménových jmen, právní problematika pro ISP (internet services provider), právo elektronických komunikací, právní aspekty internetu, právo elektronického podpisu (včetně časových razítek),
 • rozhodčí řízení – zastupování v rámci rozhodčího řízení, smírčí řízení,
 • správní právo – jednání se státními orgány a úřady (všech druhů), sepsání dokumentů pro jednání s těmito úřady, poradenství pro obce, obecní a městské úřady.
 • insolvenční řízení – sepis všech podání k soudu včetně insolvenčního návrhu, zastoupení v řízení všech účastníků.

Pro naše klienty samozřejmě zajišťujeme i zastupování před soudy a státními orgány a úřady, včetně sepisování všech listin potřebných pro jednání s těmito úřady, ve shora uvedených právní oblastech.

Stříbrný partner

Kontaktovat partnera

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů


Hodnocení

Tento partner zatím nemá žádné hodnocení

Přidat hodnocení

Váš e-mail nebude zobrazen. Slouží pro zaslání odkazu pro potvrzení příspěvku.