Shoptet a DYPE: Jak na daně při prodeji do zahraničí

Popis webináře

Prodáváte nebo plánujete prodávat zboží do zahraničí? Tento webinář vám dá odpovědi na
všechny vaše otázky týkající se souvisejících daňových povinností.

Naučíte se:
● jaká jsou pravidla pro DPH při prodeji zboží do států EU i mimo ně
● jaké jsou rozdíly při prodeji B2B a B2C, pro FO a PO
● co je to místo plnění a jak to správně stanovit
● co je to One Stop Shop (tzv. OSS) a jak funguje
● kdy se registrovat do zvláštního režimu OSS
● jak na registraci k DPH v jednotlivých státech